Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council

Notice ID: WAR1889574

Notice effective from
29th October 2020 to 28th November 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Sant Seiriol, Llandudno! Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio! 2020 RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedl gwneud Gorchymyn I wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar hyd Ffordd Sant Seiriol, ger yr eiddo ag odrifau. Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan Wales & West Utilities. Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 Tachwedd 2020. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 7 wythnos ar y mwyaf. Dyddiedig 29 Hydref 2020 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a

Llywodraet.hu


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council
(St Seiriol's Road Llandudno! (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in those parking bays on St Seiriol's Road, on the odd numbers' side. The Order is necessary to facilitate works by Wales & West Utilities.
The Order comes into effect on 4 November 2020.
It is anticipated that the prohibition of parking will
be in place for a maximum period of 7 weeks.
Dated 29 October 2020
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-038082

Attachments

WAR1889574.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices