Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv

Notice ID: WAR1889567

Notice effective from
28th October 2020 to 27th November 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Llanrwst Conwvl Gorchvmvn (Terfvn Cvflvmder 10mva Pros Drol 2020
RHODDIR RHYBUDD tod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na salth nlwrnod o ddyddlad y Gorchymyn hwn, i roi terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar Ffordd Llanrwst Conwy o Pen Y Bryn Farm i'w gyffordd gyda Ffordd Henryd, er mwyn galluogi gweithio mewn confol I gwblhau gwaith i rol wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros gyfnod o bythefnos a bydd arwyddion ar y safle 7 niwrnod cyn i'r gwaith ddechrau. Daw'r Gorchymyn i rym ar 17 Tachwedd 2020 a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle'n unig. ?yddiedig 29 Hydref 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv
(Llanrwst Road Conwv) (Temporary 10mnh Speed Limit) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order to place a temporary 10mph speed limit on Llanrwst Road Conwy from Pen Y Bryn Farm to junction with Henryd Road to enable convoy working to facilitate carriageway resurfacing works. The works will be carried out over a period of 2 weeks and signs will be placed on site 7 days in advance of the works commencing.
The Order comes into effect on 17 November 2020
and will be in force only when appropriate traffic
signs are displayed on site
Dated 29 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-038098

Attachments

WAR1889567.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices