Search for more Public Notices in your area
General

APPOINTMENT OF AN INDEPENDENT MEMBER TO THE STANDARDS COMMITTEE

Notice ID: WAR1891287

Notice effective from
28th October 2020 to 27th November 2020

PENODIAELOD ANNIBYNNOL I'R PWYLLGOR SAFONAU
APPOINTMENT OF AN INDEPENDENT MEMBER TO THE STANDARDS COMMITTEE
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'n dymuno penodi unigolyn ymroddgar i wasanaethu fel Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau. Gwahoddir ceisiadau gan rai a diddordeb sy'n uchel eu parch yn y gymuned ac nad ydynt yn wleidyddol; sy'n graff ac yn gywir ac sydd a chymeriad da ac union a'r gallu i gynnal cyfrinachedd.
I wneud cais, bydd angen i chi allu dod i o leiaf 4 cyfarfod bob blwyddyn, a gynhelir dros y we ar hyn o bryd ond a gynhelir fel arfer ym Modlondeb, Conwy yn ystod y diwrnod gwaith arferol. Bydd cydnabyddiaeth ariannol i Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i

www.conwy.gov.uk

ac i gael ffurflen gais, cysylltwch a Gwasanaethau Pwyllgorau drwy ffonio 01492 574675 neu anfon e-bost at

pwyllgorau@conwy.gov.uk


Dyddiad cau: 11/11/2020; bydd cyfweliadau ar 20/11/2020 a phenodiadau ar 10/12/2020
Conwy County Borough Council is seeking to appoint a committed person to serve as an Independent Member on the Standards Committee. Applications are invited from interested persons who are of high standing in the community and are non-political; can demonstrate sound judgment and probity and are of good character and integrity with the ability to maintain confidentiality.
To apply you will need to be able to attend at least 4 meetings each year, which are currently being held virtually but are normally held in Bodlondeb, Conwy during the normal working day. Independent Members of the Standards Committee will be remunerated.
For more information visit

www.conwy.gov.uk

and for an application form please contact Committee Services on 01492 574675 or e-mail committees©

conwy.gov.uk


Closing date: 11/11/2020; interviews will be held on 20/11/2020 and appointments made on 10/12/2020
Blwch Post 1 / PO Box 1
Conwy
LL30 9GN

Attachments

WAR1891287.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices