Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gorchvmvn (Arbrofoh (Terfvn Cvflvmder 20mva - Ftvrdd Amrvwioll Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv 2020

Notice ID: WAR1884679

Notice effective from
22nd October 2020 to 21st November 2020

Gorchvmvn (Arbrofoh (Terfvn Cvflvmder 20mva - Ftvrdd Amrvwioll Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv 2020
Mae'r Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud y Gorchymyn uchod dan adran 9 a 10 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a'i effaith fydd gosod terfyn cyflymder o 20 milltir yr awr ar y rhannau o ffyrdd a nodir yn yr Atodlen isod. Fe ddaw'r Gorchymyn i rym ar 2 Tachwedd 2020. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, ynghyd a chynllun yn dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud ag ef, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn ar wefan y Cyngor. Gallwch wneud cais am ddogfennau papur trwy ffonio 01492 575420.
?ylai unrhyw un sydd am wneud sylw, p'un ai i wrthwynebu neu gefnogi'r Gorchymyn cyn iddo gael ei wneud yn barhaol, wneud hynny mewn ysgrifen gan nodi ar ba sail y maent yn cael eu gwneud, o fewn 6 mis i'r Gorchymyn Arbrofol dod i rym at yr Adran Draffig, yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau, Blwch Post 1 Conwy LL30 9GN neu at

trafFig@conwy.gov.uk

.
Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwe wythnos o ddyddiad y rhybudd hwn.
Atodlen
Ysgol Pant y Rhedyn
Llanfairfechan_
Ysgol Talhaiarn Llanfairtalhaiarn Ysgol Bro Gwvdir Llanrwst
Lees Road_
Denness Place iTrinitv Avenue Ffordd
Penmaenmawr Church Street
Heol Watling
Tan v Graia
Tan v Graio_
Church Street
Brvn Ealwvs Ffordd Tod Llan Llewelvn Avenue |Trefforris Road
Tod
Ffordd Cae Cvd~ Goaarth Avenue Ffordd
Graiolwvd_
Stryd Llewelyn
Ffordd Ysbvttv-Bron v Waen
Maes Y Waen_
Ffordd Llanrwst
B5106_
Pont-y-Llan
Benar Terrace
Ffordd Tv Isaf_
Ffordd Dolwen
Ffordd Bron y
JJan_
_
|A548
Glan Collen iParc Aelas
Ar ei hvd._
Ar ei hvd.._
O'i chvffordd a Ffordd Dvffrvn hvd at bwvnt 37 metr i'r aoaledd ddwvrain o Kings Avenue. O bwynt 10 metr i'r de ddwyrain o'i chyffordd a Shore Road East am bellter o 215 metr
O'i chyffordd a Ffordd Bedwyn am bellter o 250 metr i gyfeiriad y gorllewin.
O bwynt 20 metr i'r de ddwyrain o'i chyffordd a Heol Dinbych hyd at ei chyffordd
a Ffordd Berthddu._
Ar ei hvd._
Ar ei hvd.._
O bwynt 15 metr i'r dwyrain o'i chyffordd a Ffordd Llanrwst hyd at bwynt 10 metr
i'r de orllewin o'i chvffordd avda'r Brvn._
|Ar ei hvd.
O'i chvffordd a Church Street hvd at bwvnt 45 metr i'r aoaledd o'i chvffordd a Maes Hvfrvd
Ei hvd avfan._
O bwynt 10 metr i'r gogledd ddwyrain o'i chyffordd a Hen Ffordd Conwy hyd at
bwvnt 110 metr i'r aoaledd ddwvrain o'i chvffordd a Ffordd Cae Cvd._
O'i chvffordd a Ffordd Treforris am bellter o 15 metr i avfeiriad v de._
O'i chvffordd a Ffordd Treforris am bellter o 30 metr i avfeiriad v aoaledd._
O'i chyffordd a Hen Ffordd Conwy hyd at ei chyffordd a Bryn Helyg.
O bwynt 180 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Bron y Waen at bwynt 40 metr i'r
|aorllewin o'i chvffordd a Ffordd Ysbvttv. _
O'i chvffordd a Strvd Llewelvn am bellter o 56 metr i ovfeiriad v de._
Ar ei hvd._
Ar ei hvd._
O bwynt 96 metr i'r dwyrain o'i chyffordd a Bryn Castell hyd at bwynt 12 metr i'r
|goaledd ddwvrain o'i chvffordd a Brvn Terrace._
O bwynt 131 metr i'r gogledd orllewin o'i chyffordd a Ffordd T9 Isa i'w chyffordd a
T9
Phentre Bont._
O'i chyffordd a Phentre Bont hyd at bwynt 29 metr i'r de orllewin o'i chyffordd a
Ffordd v Llwvn._
O'i chvffordd a Strvd v Bont am bellter o 84 metr i avfeiriad v dwvrain._
O'i chyffordd a Phentregwyddel hyd at bwynt 48 metr i'r gogledd orllewin o'i
chvffordd a Ffordd Gadlas_
O'i chyffordd a Ffordd Dolwen am bellter o 40 metr tua'r de ddwyrain.
O bwynt 40 metr i'r de o'i chyffordd a Pharc Aelas hyd at bwynt 24 metr o'i
chvffordd a'r ffordd fvnediad at Gapel Bethabara_
Ar ei hvd._
Ar ei hvd_
Ysgol Glan Conwv
Ysgol Capelulo Dwvovfvlchi
Ysgol Bryn Elian Bae Colwvn_
Smith Avenue Ar ei hyd. Ravleiah Avenue Ar ei hvd
|Windsor Ave_Ar ei hvd._
Holyrood O bwynt 33 metr i'r de orllewin o'i chyffordd a Ffordd Llanelian hyd at bwynt 5

|Avenue _metr i'r oooledd ddwvrain o Ffordd Hesketh._
Church Walks Ar ei hyd.
Greenhill Ar ei hvd.

Rose Hill_Ar ei hvd._
Lawson Road Ar ei hyd.
Erskine Road_Ar ei hvd._
Belarave Road Ar ei hvd._
Grove Road_Ar ei hvd._
Greenfield Road O'i chvffordd a Victoria Avenue hvd at ben dwvreiniol Trevor Road._
Canning Road Ar ei hvd._
Pendorlan Avenue Ar ei hvd._
Trevor Road_Ar ei hvd._
Wentworth O'i chyffordd a St Andrews Road hyd at ei chyffordd a L6n Troon
Avenue__
L6n Troon_O'i chvffordd a Ffordd Pen-v-Brvn hvd at bwvnt 40 metr i'r de o Rodfa Cwmbedw
|Troon Close_Ar ei hvd._
Rhodfa Cwmbedw O'i chvffordd a St Andrews Road hvd at ei chvffordd a L6n Troon_
Encilfa Birkdale Ar ei hvd._
Morfa Drive O bwynt 230 metr i'r de o'i chyffordd ag Ellis Way hyd at bwynt 10 metr i'r
_aoaledd o'i chvffordd a Ffordd Bangor._
Gwaun v Wvlan Ar ei hvd._
Gerddi'r Morfa Ar ei hvd._
Ffordd Henryd O bwynt 7 metr i'r gorllewin o Bont Henryd am bellter o 240 metr i gyfeiriad y
_oooledd ddwvrain._
Ffordd Henryd O bwynt 55 metr i'r de o'i chyffordd a Maes Retail am bellter o 185 metr i gyfeiriad
_v aoaledd._
Maes Retail_Ar ei hvd._
Erw Fawr_Ar ei hvd._
Ffordd Tyrpeg O bwynt 34 metr i'r gorllewin o'i chyffordd a Maes Gwyn hyd at ei chyffordd a
JJcjTflf_Ffordd Brvn Saith._
Ffordd Trwvn Swch O'i chvffordd a Ffordd Tvrpea Uchaf am bellter o 25 metr i avfeiriad v aoaledd.
Maes Gwvn_Ar ei hvd._
Criccieth Close Ar ei hyd..
Ysgol lau Hen Golwvn_
|Ysgol Penoae
Penmaenmawr
Ysgol
Penmachno
Ysgol Nant y Groes. Bae Colwvn
Ysgol Porth y Felin Conwv Ysgol
Dolwvddelan
Ysgol Pen y Bryn Bae Colwvn
Ysgol Cynfran Llvsfaen_
Ysgol Bro Cernyw Llanaernvw_
Ysgol Aberconwy Conwv_
Ysgol Dyffryn Conwv Llanrwst
Ysgol Bro Aled Llansannan_
Ysgol Pentrefoelas
Ysgol Bod Alaw, Bae Colwvn_
Ffordd Cae'r
Melwr_
Maes Mvrddvn A544
Maes Aled_
Aberpwll
Abergele Road
Dingle Hill Eirias Road_
Biart Road
Ffordd Hafoty
Gwvn_
Rowen Road Uanerctj_
0 bwynt 12 metr i'r de orllewin o'i chyffordd a Maes Tawel i bwynt 20 metr i'r gogledd
orllewin o'i chvffordd a Nant v Goron._
Ar ei hvd._
O'i chyffordd i'r gorllewin o'i chyffordd a Maes Aled am bellter o 130 metr i gyfeiriad y
stoynain,_
_
Ei hvd ovian._
0 bwynt 30 metr i'r de ddwyrain o'i chyffordd a'r A5 hyd at bwynt 20 metr i'r gogledd
orllewin o'i chvffordd a Maes-vr-Afon._
0 bwynt 20 metr i'r gogledd orllewin o'i chyffordd gyda Dingle Hill i bwynt 120 metr i'r
dwvrain o Groes Road._._
Ar ei hvd._
Ar ei hvd._
O'i chvffordd ovda Biart Road am bellter o 55 metr i avfeiriad v aoaledd._
0 bwynt 5 metr i'r gorllewin o'i chyffordd gyda Bakers Road at ei chyffordd gyda
Rowen Road._
O'i chyffordd gyda Biart Road am bellter o 220 metr i gyfeiriad y de orllewin.
O'i chvffordd avda Biart Road at bwvnt 45 metr i'r oorllewin o Buckley Mill Road._
Ar ei hvd._
Ysgol Llangelynnin Henrvd_
Ysgol Llandoged Llanddoged
Ysgol Bendigedig William Davies Llandudno_
Ysgol Ffordd Dvffrvn Llandudno
Rowen
Bodnant Crescent|Ar ei hvd. Ffordd Dyffryn
rdd a Trinity Avenue hyd at bwynt 10 metr i'r de ddwyrain o'i chyffordd a
,_Knowles Road.___
iKnowles Road_lAr ei hvd._
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-037910/HL
Conwy

Attachments

WAR1884679.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices