Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwy County Borough Council (St Seiriol's Road Llandudnol (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020

Notice ID: WAR1874673

Notice effective from
15th October 2020 to 14th November 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)
Gorchvmvn Bwrdaialref Sirol Conw
(Ffordd Sant Seiriol. Llandudno) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2020

RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar hyd Ffordd Sant Seiriol, ger yr eiddo ag odrifau.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan Wales & West Utilities.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 Tachwedd 2020. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 7 wythnos ar y mwyaf.
Dyddiedig 15 Hydref 2020
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
Conwy County Borough Council
(St Seiriol's Road Llandudnol (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in that length of St Seiriol's Road, on the odd numbers' side.
The Order is necessary to facilitate works by Wales & West Utilities.
The Order comes into effect on 4 November 2020. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 7 weeks.
Dated 15 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb

/~Pm^/ Conwy, LL32 8DU

Conwy, LL32 8DU
L,ONWY (01492) 574000

(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038082/HB

Attachments

WAR1874673.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices