Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14( Conwv County Borough Council (Shore Road East Llanfairfechan)

Notice ID: WAR1468511

Notice effective from
21st November 2019 to 21st December 2019

Deddf Rheoleiddio Traffiq Ffvrdd 1984 -Adran 14(1) Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Shore Road East Llanfairfechan) Gorchvmvn (Gwahardd Traffiq Trwodd Pros Pro) 2019 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn o ffordd a elwir yn Shore Road East, Llanfairfechan, o'r gyffordd a Glanmor Road i gyferbyn ag adeiledd Network Rail.
Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn gwneud gwaith ar y bont. Bydd y llwybr amgen yn parhau ar hyd Glanmor Road i'r gyffordd a Station Road ac yna i'r chwith ac ymlaen at gyffordd Penmaenmawr Road. Yna, i'r chwith at ddiwedd y gwyriad wrth ymyl Shore Road East (ac fel arall i gerbydau sy'n teithio o'r cyfeiriad arall).
Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Rhagfyr 2019. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am 4 noson o 23:00 tan 06:00, neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, ond dim mwy na 5 noson.
Dyddiad: 20 Tachwedd 2019 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14( Conwv County Borough Council (Shore Road East Llanfairfechan)
(Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Shore Road East, Llanfairfechan, from the junctiton with Glanmor Road to the opposite side of the Network Rail structure.
The Order is necessary to facilitate bridge work. The alternative route will be to continue along continue onto Glanmor Road to its junction with Station Road and turn left then continue to the junction of Penmaenmawr Road then turn left and proceed to the diversions end approaching the junction of Shore Road East and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. The Order comes into effect on 9 December 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 4 nights between the hours of 23:00 and 06:00, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 5 nights. Dated: 20 November 2019 Delyth E Jones Head of Law and Governance
uu Bodlondeb

Bodlondeb
Jftn^y' Conwy, LL32 8DU
^y'

Conwy, LL32 8DU
Conwy «>i«2) 574000

«>i«2) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CVT/R©f. CCBC~035126/H B

CVT/R©f. CCBC~035126/H B
COUNTY BOROUGH COUNCIL * ?

Attachments

WAR1468511.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

The Mail