Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1> Conwv County Borough Council (Pinas Avenue Kinmel Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic Order 2019

Notice ID: WAR1450529

Notice effective from
13th November 2019 to 13th December 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Dinas Avenue Bae Cinmell Gorchvmvn (Gwahardd Trafho Trwodd Pros Pro) 2019

RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn o ffordd ar Dinas Avenue, Bae Cinmel, o'r cyffyrdd a'r A548 a Trefor Avenue, gan gynnwys y cvffyrdd a Ffyrdd Gwasanaeth Ffordd y Foryd.

Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith gan Ddwr Cymru. Bydd y llwybr amgen yn mynd a chi ar hyd yr A548 i'r gyffordd a Rhodfa Cilcoed ac yna troi i'r dde a pharhau i'r gyffordd a Trefor Avenue a throi i'r dde, ac yna ymlaen at ddiwedd y gwyriad tuag at Dinas Avenue, ac i'r gwrthwyneb os ydych chi'n teithio i'r cyfeiriad arall.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 29 Tachwedd 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 12 diwrnod neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, a dim hirach na 14 diwrnod.

Dyddiad: 13 Tachwedd 2019

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1> Conwv County Borough Council (Pinas Avenue Kinmel Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic^ Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Dinas Avenue, Kinmel Bay, from the junctions with the A548 and Trefor Avenue, including the junctions with Foryd Road Service Roads.

The Order is necessary to facilitate work by Welsh Water. The alternative route will be to continue along the A548 to its junction with Woodside Avenue then turn right and continue to the junction with Trefor Avenue and turn right then proceed to the diversions end approaching Dinas Avenue and vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

The Order comes into effect on 29 November 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 12 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 14 days.

Dated: 13 November 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

m _ Bodlondebft^^/ Conwy, LL32 8DUConwy «>1482) 574000«>1482) 574000

cyngor BwRDu^iREi sirol Cvf/R©fi CCBC~034869/H B

BwRDu^iREiCvf/R©fi CCBC~034869/H B

COUNTY BOROUGH COUNCIL wji. www ww .www* m mm?

m mm?

Attachments

WAR1450529.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

The Mail