Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Notice ID: WAR1422713

Notice effective from
31st October 2019 to 30th November 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(1)Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Tod Llan Glan Conwv) (Gwaharddlad Pros Pro ar Drafnldlaeth Prwoddl2019
Tod
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd Ffordd Top Llan, Glan Conwy o'i chyffordd a Tal Y Fan i'w chyffordd a Ffordd Ty Du.
Mae angen gwneud y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran BT. Bydd y llwybr arall yn mynd ar hyd Ffordd Top Llan i'w chyffordd a Heol yr Eglwys ac i'r chwith i Ffordd Llanrwst (A470), a pharhau at le mae'r gwyriadau'n dod i ben tuag at y gyffordd a Ffordd Top Llan ac fel arall a bydd arwyddion yn dangos hynny.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 5 Tachwedd 2019. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 4 diwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 1 wythnos.
Dyddiedig: 30 Hydref 2019
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
The County Borough of Conwv (Top Llan Road. Glan Conwv) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Top Llan Road, Glan Conwy from its junction with Tal Y Fan to its junction with Ty Du Road.
The Order is necessary to facilitate works on behalf of BT. The alternative route will proceed along Top Llan Road to its junction with Chapel Street, turn left then continue on Chapel Street and turn left onto Llanrwst Road (A470) and continue to the diversions end approaching the junction with Top Llan Road and vice versa and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 5 November 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 4 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 1 week
Dated: 30 October 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
1,^, Bodlondeb

Bodlondeb
? Conwy LL32 8DU

Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SSSXKSy&SK Cyf/Ref: CCBC-034845/HL

Cyf/Ref: CCBC-034845/HL

Attachments

WAR1422713.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices