Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) (Greenfield Road to Promenade Link Path Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Pedestrians/Traffic) Order 2019

Notice ID: WAR1422734

Notice effective from
31st October 2019 to 30th November 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984

ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Uwvbr Cvawllt Greenfield Road a'r Promenad. Bae Colwvnl (Gwahardd Cerddwvr/Traffia Pros Pro! 2019

RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o Lwybr Cyswllt Greenfield Road a'r Promenad, Bae Colwyn.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Ddwr Cymru.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 4 Tachwedd 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 6 wythnos, neu hyd nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau (ond dim mwy na 7 wythnos).

□yddiedig: 30 Hydref 2019 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) (Greenfield Road to Promenade Link Path Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Pedestrians/Traffic) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person to proceed in that length of Greenfield Road to Promenade Link Path Colwyn Bay.

The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water.

The Order comes into effect on 4 November 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 6 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 7 weeks. Dated: 30 October 2019 Delyth E Jones Head of Law and Governance

m Bodlondeb,



Bodlondeb,

Bt^^J Conwy LL32 8DU

^^J



Conwy LL32 8DU

Conwy (01492) 574000



(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Pirf/DAfi /"*/"*Q/"* AQEHOC



Pirf/DAfi

/"*/"*Q/"*

AQEHOC

COUNTY BOROUGH COUNCIL V*/!/nCF. UUD^UOtflfitf



V*/!/nCF. UUD^UOtflfitf

Attachments

WAR1422734.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices